Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baznīcas vieta - kulta vieta

Raksta ID: 252
Atjaunināts: 18 decembris, 2007

Atrodas Medņevas pagastā pie Kangaru kapsētas. Šī vieta minēta A. Auzānes ziņojumā Pieminekļu valdei 20. gs. 30 gados. Vieta, kur "baznīca nogrimusi" ir patiesi dīvains dabas veidojums, varbūt pat varētu saskatīt cilvēka roku veidojumu. Tā ir regulāra katlveida ieplaka, kuras malas ir ap 6 - 7 m augstas, dibena diametrs 25 -30 m. Izeja no katla ir tikai uz vienu pusi. Katla dibens nav avotains, kas varētu norādīt uz ieplakas dabīgo izveidošanos. Avotaina vieta ir mazliet tālāk ārpus ielejas. "Nogrimušās baznīcas" vieta atrodas ap 150 m attālumā no Kangaru kapsētas virzienā uz austrumiem. Kapsēta ierīkota lielā, augstā kalnā, kas ir valdošā apkārtnes virsotne. "Katls" atrodas augstienes malā viņpus Loginu - Viļakas ceļa. Uz kalna uzbūvēts trigonometriskais tornis. Kultūrslānis nav saskatāms. Šeit kādreiz bijusi kulta vieta.1978. gadā šo vietu apsekojis un aprakstījis arheologs J. Urtāns.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

 

/pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 252
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1884
Ievietots:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)