Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas senkapi

Raksta ID: 251
Atjaunināts: 17 decembris, 2007

Senkapi atrodas Viļakas pilsētā Abrenes ielā 17. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Auzānes sniegtās ziņas par to,ka 1926. gadā, ceļot Viļakas luterāņu baznīcu, atrasti cilvēku kauli un senlietas.1939. gadā K. Draviņš ziņojis, ka arī 1934. gadā blakus baznīcai esošajās mežziņa māja dārzā zem ābelēm atrasti vairāki apbedījumi un senlietas, kuras tagad glabājas Arheoloģijas nodaļas fondos.1978. gadā senkapus apsekoja un fotografēja arheologs J. Urtāns. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 251
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1616
Ievietots:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)