Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slotukalna senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 250
Atjaunināts: 17 decembris, 2007

Atrodas Medņevas pagastā starp Slotukalna un Olūtovas ciemiem. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā atrodamas A. Auzānes 20. gs. 30. gados sniegtās ziņas par to, ka šajā apkārtnē paceļas ap 20 m augsts kalns, kura garums 100 m un platums - 30 m. Dienvidu nogāze tam ļoti stāva.Viss kalns apaudzis ar mežu. Pēc vietējo cilvēku nostāstiem, kalna vienā galā audzis bērzs, kurā esot bijusi piekārta svētbilde, arī, ka kalnā esot bijusi baznīca, kura nogrimusi. Kalnā atrasti cilvēku kauli, zīlītes, zvārguļi. Zīlītes esot nozaudētas, bet zvārguļi nodoti Pieminekļu Valdei.

1978. gadā senkapus apmeklējis arheologs J. Urtāns. Viņš konstatējis, ka kapu kalns gandrīz pilnīgi nopostīts, jo taisot ceļu uz Mucukalnu, no tā ņemta smilts un grants. Uzrakti lielā vairumā cilvēku kauli. Saglabājies tikai pats kalna gals, kura izmēri ir 10 X 30 m.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 250
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1596
Ievietots:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)