Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Domopoles senkapi - kara kapi

Raksta ID: 25
Atjaunināts: 17 decembris, 2007

Senkapi atrodas netālu no Bērzīnes kalna, pie agrākās Domopoles muižas. Pazīstami jau no 1870.g. II.-12.gs. latgaļu uzkalniņu kapu lauks.

Senkapu vietu norādījis skolotājs Vaskinovičs. Domopoles sādžā nav neviena vietējā iedzīvotāja, kas varētu sniegt tuvākas ziņas par senkapiem. Senkapu vieta atrodoties pie jaunuzbūvētās Balvu - Rēzeknes šosejas, kreisajā pusē. Kādreiz uz senkapu kalniņa auguši kādi kociņi, tagad te drusku viļņots, apstrādāts lauks. Kādreiz senkapu kalniņu iekļāvuši divi zemumi, par kuriem tagad liecina tikko jūtamas ieplakas meliorētajā laukā.

Šķiet, ka republikas nozīmes piemineklis ir gandrīz pilnīgi iznīcināts. Tā nozīmes noskaidrošanai būtu nepieciešami izrakumi.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/
Raksta ID: 25
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1888
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)