Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Skandīnes senkapi

Raksta ID: 249
Atjaunināts: 17 decembris, 2007

Atrodas Medņevas pagastā ap 1 km ziemeļrietumos no Skandīnes ciema, valsts mežā. Senkapu uzkalniņš izstiepts ziemeļu - dienvidu virzienā. Tā garums ap 30 m, platums 10 -15 m, augstums ap 2 m. Kalniņam apkārt zems, purvains mežs. Senkapu vieta grūti pieejama.Skandīnes senkapi pazīstami no 1933. gada, kad Pieminekļu Valdei atsūtīts 9.- 10. gs. latgaļu kaklariņķis, ko 1932. gadā kādā uzkalnā Skandīnes ciemā atradis skolnieks S. Ivanovskis. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Strupuļa 1965. gadā sniegtas ziņas par senlietu atradumiem netālu no Skandīnes ciema. 1978. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Urtāns.

Senkapi nozīmīgi vēlā dzelzs laikmeta Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 249
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1552
Ievietots:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)