Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Psalmu dziedāšana Lazdukalna pagastā.

Raksta ID: 242
Atjaunināts: 29 septembris, 2012

Novembris ir mirušo piemiņas mēnesis kā katoļiem tā luterāņiem. Katoļticīgajiem 1. novembris ir Visu svēto diena, bet 2. novembris - Dvēseļu diena. Šajā laikā gadsimtu gaitā ticīgie piemin un lūdzas par saviem mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem baznīcās, kapsētās, pie krustiem un arī ģimenēs. Tiek dziedāti psalmi (saļmas), skaitītas lūgšanas. Šī tradīcija Latgalē ir sena un tikusi piekopta padomju gados un to kopj arī tagad. Jaunums ir psalmu dziedāšana sabiedriskās vietās ārpus baznīcas. Tā jau vairākus gadus psalmus dzied Lazdukalna pagasta Eglaines skolā, kur pulcējas Bēržu un Augustovas draudžu cilvēki. Lūgšanas ilgst aptuveni divas stundas. Pārsvarā nāk vecākās paaudzes sievietes. Līdz 2007. gadam psalmu dziedāšanu vadīja Broņislava Stērniniece un tika dziedāts pēc vecajām lūgšanu grāmatām, bet tagad vada Emīlija Bondare un Anna Melnace, un dzied pēc jaunajām grāmatām. Pašas dziedātajas uzskata ka dziedāt pa jaunam esot vieglāk un aizņemot īsāku laiku, bet pa vecam bijis skaistāk. Skolotāja Rasma Zuša ir viena no Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dalībniecēm, kas dzied arī psalmus. Viņa saka: "Piekrītu domai, ka psalmi ir vajadzigi ne tikai mirušajiem, bet arī mums - dzīvajiem".


 

Raksta ID: 242
Atjaunināts: 29 septembris, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1775
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 29 septembris, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Psalmu dziedāšana Baltinavas pagastā
b Psalmu dziedāšana Briežuciema pagastā
b Psalmu dziedāšana Bērzpils pagastā
b Psalmu dziedāšana Kupravas pagastā
b Psalmu dziedāšana Medņevas pagastā
b Psalmu dziedāšana Rugāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Susāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Šķilbēnu pagastā
b Psalmu dziedāšanas tradīcijas Latgalē