Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Maija dziedājumi Baltinavas pagastā

Raksta ID: 240
Atjaunināts: 12 augusts, 2022

Baltinavas pagastā dziedāšana pie krustiem atjaunojās, sākoties trešajai Atmodai. Dziedāšana notiek vairākās pagasta vietās.

Centrā pie Merkuzīnes kapsētas krusta Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas pulcējas ap pusdienlaiku. Tur kārtība ir šāda: vispirms viņas noskaita vienu Rožukroņa daļu, tad Litāniju Jaunavai Marijai, tad seko dziesmas īpašos nodomos - par dzīvajiem, par mirušajiem, par labu ražu, par auglīgu laiku, par slimajiem un neticīgajiem. Tiek vilktas arī "značkas". "Značku" vilkšana arī ir sena maija tradīcija. Vēl latgaliešu drukas aizlieguma laikā, pirms vairāk nekā simt gadiem izdotajā lūgšanu grāmatiņā stāstīts par stingriem norādījumiem, kādi rakstīti izpildīšanai , piem., visu mēnesi nedzert brandavīnu, sestdienās atteikties no brokastīm, katru dienu skaitīt īpašas lūgšanas, piedot saviem ienaidniekiem, iet pie grēksūdzes u.c.
Maija mēnesī vienu dziedāšanu pie katra no Baltinavas novada krucifiksiem kopš 2008.gada organizē Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Antoņina Krakope. Jau iepriekš tiek sastādīts dziedāšanas grafiks un ansambļa sievas tad dzied kopā ar sanākušajiem apkārtnes dziedātājiem. Ansambļa sievas ir ieradušas sākumā vienmēr nodziedāt Svētās Terēzes dziesmu, jo viņa ir krucifiksu aizbildne. Tāpat dziedājumu laikā noteikti nodzied kādu dziesmu par godu Jēzum. Šīs abas vērtības ir pārmantotas no ansambļa vecākajām dziedātājām.
Baltinavā noteikti būtu jāpiemin dziedāšana pie Obeļevas krucifiksa. Te maija dziedājumi notiek divas reizes nedēļā kopš 90.gadiem. Pie krucifiksa tagad nāk dziedāt Leontīna Lele, Emerita Ulmicāne, Malvīne Rača, Anita Bonka un Stefānija Gabrāne. Viņas vispirms noskaita Rožukroni un tad dzied garīgās dziesmas – Marijas dziesmas, Jēzus Sirds dziesmas.
Baltinavas pagastā tāpat kā citur Latgalē, gadu no gada cilvēku skaits samazinās un samazinās arī dziedātāju skaits. Vecākā paaudze aiziet mūžībā, bet jaunie aizbrauc prom no dzimtajām vietām. Ir vietas,kur vairs palikušas tikai dažas dziedātājas, bet Svilpovas ciemā ilgu laiku Baiba Supe bija vienīgā, kura gāja dziedāt pie krusta. Nu jau arī viņa jau ir mūžībā, bet pie krucifiksa maijā turpina dziedāt Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas.

2016.gadā Baltinavā tika rezlizēts Ivetas Gabrānes projekts "Dzīduošana pi krysta Jaunovas Marijas gūdam", kura ietvaros Baltinavas muzejs rīkoja vairākas meistardarbnīcas Jaunavai Marijai veltīto dziesmu apgūšanai bērniem un jauniešiem, "značku" vilkšanas tradīcijām, kā arī veica iedzīvotāju atmiņu stāstu "dzīduošana pi krysta" pierakstīšanu. Bērni un ikviens interesents tika aicināts ar etnogrāfiskā ansambļa sievām piedalīties dziedājumos pie Baltinavas pagasta krucifiksiem. Dziedājumi notika pie krusta baznīcas dārzā, pie visiem pagasta krucifiksiem, kā arī Pliešovas un Merkuzīnes kapu kapličās.

Raksta ID: 240
Atjaunināts: 12 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1930
Ievietots:: 14 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 12 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Maija dziedājumi Kupravas pagastā
b Maija dziedājumi Dievmātes godam
b Maija dziedājumi Krišjāņu pagastā
b Maija dziedājumi Lazdukalna pagastā
b Maija dziedājumi Viļakā