Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Varenes kalns - senkapi

Raksta ID: 24
Atjaunināts: 17 decembris, 2007

Atrodas Bērzpils pagastā pie vidusskolas. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā atrodas 1923.gada ziņas par Varenes kalnu, kurā esot veci „kara kapi”. 1958.gadā  J.Kozurs ziņojis par cilvēku skeletu un divu 18.gs.monētu atradumiem Varenes kalnā.   1962.g.Latvijas PSR KM uzdevumā senkapus apsekojis O.Poļakovs, kurš arī ieguvis ziņas par cilvēku kaulu un divu 17.gs.monētu atradumiem. Par cilvēku kaulu atradumiem minētajos senkapos rakstījusi arī L.Vītola 1963.gadā

1978.gadā senvietu apsekojis un fotografējis MKPZPP Arheoloģijas nodaļas vadītājs J.Urtāns,kurš noskaidrojis, ka cilvēku kauli un monētas atrastas arī, paplašinot ceļu.

Senkapu kalnā 1986.gadā uzcelts trigonometrisks tornis

Kalnā konstatēti viduslaiku apbedījumi (17.-18.gs.). Jebkuri zemes darbi vai pārveidojumi Varenes kalnā aizliegti, ja iepriekš nav veikti arheoloģiski aizsardzības izrakumi.

 Piemineklis nozīmīgs Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju skaidrošanai viduslaikos.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


/Pēc VKPAI materiāliem/

Varenes kalns 2007.gadā, V.Irbītes foto
Varenes kalns 1970.gadā, J.Degles foto
Raksta ID: 24
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2080
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)