Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pilskalns

Raksta ID: 239
Atjaunināts: 13 februāris, 2010

Atrodas Balvu pagasta Pilskalnu ciemā pie Sarkaņu mājām. Pilskalnu pirmo reizi zinātniskajā literetūrā 1928. gadā minējis E. Brastiņš, uzskatot to par pileni. Tas apkārtnē ir labi saredzams. Plakums nedaudz pagarināts dienvidrietumu - ziemeļaustrumu virzienā. Tā izmēri 35 X 20 m. Pilskalnam dienvidu pusē pieslejas cits dabīgs paaugstinājums - domājamā priekšpils vieta, kura gandrīz pilnīgi norakta grantī. Grantsbedres daļā pret pilskalnu, iespējams priekšpils pašā galā ir pelēcīgi melns kultūras slānis. Pilskalnam apkārt vērojamas divas neizteiksmīgas terases. Plakums apaudzis ar priedēm. Gar tā malām aug krūmi.

Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā atrodams P. Ļubkāna 1936.gada ziņojums par to, ka pie pilskalna esošajās grantsbedrēs arī vērojams kultūras slānis. 1947. gadā pilskalnu apsekojis K. Rozītis. 1949. gadā K. Sarkans ziņojis muzejam, ka pie pilskalna esošo aku tīrot, atrasta sena nauda. 1962. gadā pilskalnu apsekojis arheologs O. Poļakovs, kurš norādījis, ka pilskalnā nesen uzcelts trigonometriskais tornis un pie tā esošā priekšpils vieta gandrīz pilnībā norakta. Līdzīgas ziņas 1964. gadā sniedzis arī arheologs J. Graudonis. 1978. gadā pilskalnu apsekojis un fotografējis J. Urtāns, kurš vēlreiz norādījis, ka pilskalns pieskaitāms īstiem nocietinājumiem un ka to nav iespējams datēt, jo trūkst materiāla.

Pilskalns nozīmīgs Austrumlatvijas dzīvesvietu pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. 

(pēc VKPAI materiāliem)J. Urtāna foto (1978) un M.Bērziņas foto (2008)
Raksta ID: 239
Atjaunināts: 13 februāris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1687
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 13 februāris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)