Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Loginu senkapi

Raksta ID: 238
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Medņevas pagastā pie Šķilbēnu pagasta Loginu ciema robežas. Uzkalniņu kapulauks izvietots Z - D virzienā ejošas augstienes ziemeļu galā Rikas upes kreisajā krastā ap 100 m no upes, bet Loginu ciems atrodas Rikas pretējā - labajā krastā. Iespējams, tāpēc senkapi arī savu nosaukumu ieguvuši no tuvākā ciema nosaukuma. Loginu senkapi pazīstami no 19. gs. 70. gadiem. Vitebskas guberņas Statistikas komitejas 1878. gada lietās ir ziņas, ka Viļakas pagastā, 1,5 verstis uz rietumiem no Loginu ciema, mežā, augstā kalnā atrodas ar mežu apaugusi, ap 60 asu gara un ap 40 asu plata pakalne, kur pēc ļaužu nostāstiem esot "kara kapi" (Dela Vitebskovo Gubernskovo Statističeskovo Komiteta za 1878. goda; Izvestija Imp. Arheologičeskoi Kommisiji, Vipusk,5., 19. str.)

Šajā ap 1ha lielajā laukā konstatēti 49 dažāda lieluma kapu uzkalniņi. Vairums no tiem bijuši puslodveidīgi, bet četri iegareni. Uz septiņiem uzkalniņiem bijuši akmeņi.1923. gadā uzkalniņos atrastas senlietas: bronzas aproce, 2 pakavsaktas, 2 gredzeni, važturis, važiņas ar piekariņiem, bronzas krustiņš un vijiņas. Atrastās senlietas ir tipiskas 11. -12. gs. latgaļu kapu piedevas. Tās 1939. gadā nodotas pieminekļu valdei. 1952. gadā kapus apzinājuši E. Šnore un S. Tarakanova ar studentu grupu Abrenes ekspedīcijā, uzzīmējuši kapulauka plānu, bet izrakumus nav veikuši. 1978. gadā tos apsekoja arheologs J. Urtāns.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

Raksta ID: 238
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2053
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)