Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)

Raksta ID: 236
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Medņevas pagastā starp Kangaru un Kozlovas ciemiem. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Auzānes 20. gs 30. gados sniegtās ziņas par akmeņu krāvuma senkapiem Kangaru ciemā, ap 60 m ziemeļrietumos no Circeņu mājām. Vietējie šo vietu saucot par "Akmeņu krastu". 1939. gadā A. Circenis toreizējai Pieminekļu valdei nodevis šajā vietā atrastu villaines fragmentu un bronzas sakusumus. 1963. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Graudonis, 1978. gadā - J. Urtāns. Agro metālu laikmeta senkapi.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


(pēc VKPAI materiāliem) 

 


J. Urtāna foto (1978)

Raksta ID: 236
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1759
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)