Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ķeibenieku senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 235
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Tilžas pagasta Ķeibenieku ciemā ap 300 m dienvidaustrumos no Āboliņu mājām. Senkapi ir smilšains paugurs orientēts dienvidaustrumu - ziemeļrietumu virzienā ap 100 m garš un 50 m plats. Apkārt pauguram zemiene. Tam pāri iet meža celiņš, kurš to sadala it kā divās daļās. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas fondos glabājās senlietas, kuras muzejam dāvinājis K. Plotnieks. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā

Valsts nozīmes arheoloģjas piemineklis.


(pēc VKPAI materiāliem) 

 


J. Urtāna foto (1978)

Raksta ID: 235
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1591
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)