Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Karaļa kaps -senkapi

Raksta ID: 234
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Atrodas Medņevas pagastā, Loginu - Medņevas lielceļa kreisajā pusē, ap 100 m ziemeļaustrumos no Kozlovas ciema kapsētas. Pāri kalniņam gājusi sena ceļa sliede. Uzkalniņā no visām pusēm redzami akmeņi. Tā izmēri 12 X 14 m un apkārtnē tas labi izceļas. Blakus pirmajam uzkalniņam redzams otrs, bet bez akmeņiem. Pirmās ziņas par šiem senkapiem atrodamas Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā no 20. gs. 30 gadiem, kuras sniegusi A. Auzāne. 1952. gadā senkapus apsekojis arheologs E. Šnore, 1963. gadā - arheologs J. Graudonis, bet 1978. gadā apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns. Piemineklis nav datēts, jo trūkst materiāla.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas senāko apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

(pēc VKPAI materiāliem)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


J. Urtāna foto (1978)
Raksta ID: 234
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1698
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)