Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mistra kalns

Raksta ID: 22
Atjaunināts: 18 decembris, 2007

Tas atrodas Šķilbēnu pagasta Porskovas ciemā uz DR 2 km no Rekovas. Tas ir reljefā norobežots ieapaļš kalns, kas atrodas strauta veidotas ielejas malā. Viszemākais pilskalns ir pret Z, bet šeit kalna mala ir visstāvākā. Pret D pilskalns ir 11 m augsts. Tā A un R pusē ap 5 m zem plakuma līmeņa ir terases, kuras sarakātas vēlāku laiku bedrēm. Iespējams, ka R terases malā ir bijis neliels valnītis. Ieejas vieta pilskalnā šķiet bijusi no ZA puses. Kā pilskalna plakumu, tā arī nogāzes un terases klāj vieglā smilts veidojies melns, irdens kultūrslānis, kurā uzietas ripas keramikas lauskas. Tas varētu liecināt, ka Mistra kalns ir vēlā dzelzs laikmeta (10.-12. gs.) vai pat vēlāku laiku nocietinājums

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/


Foto - J.Urtāns (1978)


Raksta ID: 22
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1924
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)