Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Maija dziedājumi Lazdukalna pagastā

Raksta ID: 212
Atjaunināts: 29 septembris, 2012

Lazdukalna pagasta Skujetniekos pie krucifiksiem dzied arī garīgo dziesmu ansamblis „Sonāte”. Ideja piedalīties maija dziedājumos pie pagasta krucifiksiem ansambļa dalībniecēm un vadītājai Aijai Ikstenai radusies it kā pati no sevis, jo viņas ir dziedājušas arī vairāku draudžu dievnamos. Ansambļa dalībnieču repertuārā ir daudz skanīgu un sirdi aizkustinošu garīgo dziesmu, kas nav ņemtas no ierastajām lūgšanu grāmatām. „Maija pirmajā svētdienā vispirms noskaitām Rožukroni, tad dziedam garīgās dziesmas Dievmātei. Pārējās svētdienās dziedam Dievmātei, bet noslēgumā – himnu „Pretī Vysuaugstokam”. Ar dziesmu ne tikai godinām Jaunavu Mariju, bet arī slavējam Dievu” – saka ansambļa sievas. Viņas arī ievērojušas, ka dziedātāju ciemos paliek arvien mazāk. Pie krucifiksiem dažkārt redz dziedam 2 – 3 sievas. Un, ja paliek tikai divas dziedātājas, tad viņas nolemj labāk dziedāt mājās, nekā mērot ceļu līdz krustam.

Skujetniekos kā ilggadējas dziedātājas pie krucifiksiem jāmin Veronika Birkova, Aina Pulča, Līvija Biksāne, Antoņina Greiškāne un Antoņina Bartuševica, kuras uztur šo tradīciju un tagad dzied kopā ar „Sonātes” sievām.

Lazdukalna pagasta Mastarīgas ciemā krusts ceļa malā netālu no kapiem ir bijis sen. Kādreiz tas bijis nolūzis vai nolauzts, bet tad atkal atjaunots. Krustam apkārt izveidota sētiņa, laukumiņš vienmēr sakopts un nolikti svaigi ziedi. Senās katoliskās tradīcijas šeit tiek stingri ievērotas. Īpaši maija mēnesī, kas veltīts Vissvētās Jaunavas Marijas godam, pie krusta notiek lūgšanas. Jau krietnu laiku mastarīdzinieces pulcējas vienkopus, sasēstas ap krustu un dzied, dzied pat ilgāk kā stundu, skaita rožukroni un velk "značkas" (zīmītes, kurās ir ierakstīti kristīga cilvēka uzdevumi katrai dienai un visam mēnesim). Mastarīgas sievas, kas maijā dzied pie krusta ir arī tās, kuras dzied bērēs "psalmas". 90. gadu beigās dziesmu sācēja un lūgšanu vadītāja bijusi Helēna Krauča. Sievas atzīst, ka pat pavasarī, pašā darba laikā, var atrast laiku Dievmātes godināšanai,
vajag tikai pašām gribēt. Šis laiks ir svētīgs un dod pašām prieku un mieru dvēselei.

Raksta ID: 212
Atjaunināts: 29 septembris, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1856
Ievietots:: 12 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 septembris, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Maija dziedājumi Kupravas pagastā
b Maija dziedājumi Baltinavas pagastā
b Maija dziedājumi Dievmātes godam
b Maija dziedājumi Krišjāņu pagastā
b Maija dziedājumi Viļakā