Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Golvaru viduslaiku kapsēta

Raksta ID: 21
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Atrodas Bērzpils - Tilža ceļa labajā pusē, aptuveni 6 – 7 km no Bērzpils

Ir cilvēku nostāsti, ka Golvaros pie kapsētas esot veci kapi. Tur tikusi ņemta grants un atrasti cilvēku kaulus. Pēc tam grants ņemšana noliegta. Senkapu vietu 1978.gadā apsekojis arheologs Urtāns. Pārskatot aizaugušo grants bedri, atradis divus pajaunus cilvēku bļodas kaulus. Kauli bijuši arī gar kalniņa malām. Starp lielceļu un senkapiem ir palielas grantsbedres. Attālums no lielceļa līdz senkapiem ap 70 m (uz Z no lielceļa), attālums no Golvaru kapsētas ap 250 m R virziena. Kapu kalns apaudzis ar eglēm, ovāls, kukuļveidīgs, izmēri ap 30x40 m. Augstums pret pļavu kalniņa ziemeļu pusē ap 3-4 metri             

 Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/


 

Raksta ID: 21
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1860
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)