Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas pareizticīgo baznīca

Raksta ID: 207
Atjaunināts: 03 decembris, 2019

Baltinavas pareizticīgo baznīca celta 1901.gadā ar toreizējā Baltinavas muižas īpašnieka Fjodora Agarkova atbalstu. To iesvētīja 1901.gada 18.decembrī. Baznīca celta no sarkaniem ķieģeļiem 19 m gara un 8 m plata. Neskaitot zvanu torni, virs baznīcas paceļas četri kupoli ar čuguna krustiem. Ap baznīcu ir sēta. Pagājušā gadsimta sākumā Baltinavas apkaimē bija daudz pareizticīgo, kuri pārsvarā bija ienākuši no Vitebskas un Pleskavas guberņas. Kad 1926.gadā tika atvērta Šķilbēnu baznīca, puse draudzes atdalījās. Pakāpeniski draudze ir samazinājusies, un tagad to veido daži desmiti ticīgo. No Baltinavas baznīcas atvēršanas līdz 1919.gada sākumam par priesteri bija Tēvs Ivans Svemps, kurš daudz pūļu veltīja baznīcas labiekārtošanai un draudzes skolas organizēšanai, cēla palīgtelpas. Vairākus baznīcas atjaunošanas darbus laikā no 1922. līdz 1929.gadam veica Tēvs Ivans Nosevičs - baznīcas sienas izgreznoja ar gleznojumiem, ierīkoja betona lieveņus, bet virs ieejas vārtiem sētā uzcēla ķieģeļu torni ar krustu. Par mācītājiem Baltinavas pareizticīgo draudzē kalpojuši arī Tēvs Ivans Lapikurs, Oļegs Bogdanovs, Nikolajs Keihmans-Karišs. No 2000.gada Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzē kalpo Tēvs Aleksandrs Oļipovs.

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Baltinavā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto - I.Bobrova
Raksta ID: 207
Atjaunināts: 03 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3356
Ievietots:: 07 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca