Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tjunīte Astra

Raksta ID: 202
Atjaunināts: 26 oktobris, 2019

Māksliniece, scenogrāfe
Dzimusi 1978.gadā Balvos. Sākumā mācījusies Balvu pamatskolā, pēc tam no 1986.gada līdz 1994.gadam - Balvu 1.vidusskolā. 1995.gadā mācības turpinājusi  Rēzeknes Mākslas koledžā, kuru beidza 2000.gadā, iegūstot kvalifikāciju  – gleznotājs, vizuālās mākslas skolotājs. 2000.gadā Astra iestājusies Latvijas Mākslas Akadēmijas Latgales filiāles Glezniecības nodaļā, kuru beigusi 2004.gadā iegūstot kvalifikāciju - humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā un glezniecībā.
Astra strādājusi par skolotāju Rēzeknes bērnu mākslas skolā (2000.-2001.) un Balvu Mākslas skolā par kompozīcijas un gleznošanas pasniedzēju (2003.-2006.) No 2006.gada strādāja par mākslinieci Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centrā, bijusi metodiķe  Balvu rajona interešu metodiskajā centrā, kur vadījusi ģitārspēles pulciņu. No 2012.gada līdz 2018.gadam strādāja Balvu Novada muzejā par izglītojošā darba un darbs ar apmeklētājiem vadītāju. Bet no 2019.gada strādā par vizuālās mākslas skolotāju Stacijas pamatskolā, kā arī šobrīd uz laiku Balvu Mākslas skolā.
Kopš 1998.gada Astra Tjunīte piedalās izstādēs  Balvos, Rēzeknē, Valkā, Salacgrīvā u.c. No 1999.gada dalība Latgales mākslinieku kopas izstādēs Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, 2000.gadā dalība Dekoratīvi lietišķās un tēlotājas mākslas izstādē RMK. Personālizstādes Balvu pilsētas kultūras un atpūtas centrā (1998, 2000), Balvu Novada muzejā (gleznas, pasteļzīmējumi) (2001), Kaunatas vidusskolā (1999), Valkas kultūras namā (2004, 2007). 2001.gadā izstāde kopā ar keramiķi Pēteri Ušpeli Salacgrīvā. Dalība Balvu Mākslas skolas skolotāju kopīgajās izstādēs.
Uzgleznojusi altāra gleznu Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcai, kuru iesvētīja 2012.gada 1.jūlijā
Astra piedalījusies Balvu pilsētas izsludinātajā konkursā par Balvu pilsētas karoga izveidošanu, kurā ideju skices atzītas par labākajām. Kopā ar Elitu Teilāni izstrādājusi arī Balvu novada karoga metu. 2010.gadā izstrādājusi Balvu Novada ģerboni par pamatu ņemot Balvu pilsētas ģerboni. Balvu Novada muzeja logo autore.
Kopš 1987.gada spēlē Balvu Tautas teātrī. Piedaloties gada izrāžu skatēs, saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstus par veiksmīgu lomu atveidošanu izrādēs „Niskavori jaunā saimniece” (Malvīne), „Apsolītā zeme” (Nora) un „Sirds nav akmens” (Vera), kā arī atzinīgi novērtēta par šo izrāžu scenogrāfiju. Skatuves tēlu Astra veidojusi arī Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrādei “Māsas”, kā arī scenogrāfiju un muzikālo noformējumu Balvu Kultūras un atpūtas centra vājredzīgo dramatiskās kopas "Redzēt ar sirdi" izrādēm „Vārds” un „Bēgšana uz Ēģipti”.
Astra ir bijusi māksliniece noformētāja daudziem lieliem pasākumiem Balvos, arī starptautiskajam klasiskās dramaturģijas teātru festivālam "Ķiršu dārzs".
Spēlē ģitāru un dzied dažādos kultūras un svētku pasākumos gan individuāli, gan kopā ar māsu Aiju Putniņu. No 2012.gada dzied Balvu Kultūras un atpūtas centra korī „Mirklis”. Kora koncertos ir uzstājusies arī kā soliste. Daudzu gadu garumā dzied Balvu Romas katoļu baznīcas korī.
Astra Tjunīte ir mākslinieciskā noformējuma autore ārsta Andra Tjunīša dzejas grāmatām "Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā" un „LATVIJA-UNITED KINGDOM . Ar tiesībām sarakstīties.” Saistībā ar dzejas grāmatu atvēršanas svētkiem ir izveidojusies muzikāli radošā sadarbība ar Andri Tjunīti un mūziķi Ģirtu Ripu.

    

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no A.Tjunītes foto arhīva: Astra;  ar mammu; gleznas "Jūra" un "Patvērumā"; ikona; ar Ģirtu Ripu un Andri Tjunīti; korī "Mirklis"; izrādē "Apsolītā zeme" ar Andri Tjunīti; izrāde "Sirds nav akmens"; festivāla "Ķiršu dārzs" balva un noformējums; svētku pasākums Balvos

Raksta ID: 202
Atjaunināts: 26 oktobris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3023
Ievietots:: 06 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 oktobris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Armulika Rita
b Balavins Jevgēnijs
b Breikšs Nikolajs
b Briedītis Leo Jānis
b Bukšs Vilis
b Bule Līga
b Buliņš Zigfrīds
b Bušs Valdis
b Bārda Jānis
b Dadžāns Valerijans
b Dundenieki Jolanta un Valdis
b Džigurs Pēteris
b Eglīte Elita
b Gorkins Nikolajs
b Gruziņa Gaļina
b Grāmatiņa - Bombāne Gita
b Holma Anita
b Kairiša Anita
b Keiselis Jānis
b Laicāne Anna
b Laicāns Jānis
b Liepiņa Rudīte
b Maderniece Edīte
b Matīss Rūdolfs
b Murašova Anna
b Odumiņš Jānis
b Plāters Hugo
b Purens Zintis
b Putniņš Magnuss
b Reče Olga
b Rimovičs Antons
b Ruka Inta
b Slišāne Lienīte
b Supe Juliāns
b Teilāne Elita
b Upenieks Roberts
b Ušpele Vēsma
b Zelčs Anatolijs
b Zibens Jānis
b Šaicāne Ilze
b Ūdris Jānis