Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Useniece Iveta

Raksta ID: 200
Atjaunināts: 11 maijs, 2012

Pedagoģe

Dzimusi 1966.gadā Bērzpils pagasta "Golvaros", tagad dzīvo Lazdukalnā. Mācījusies Golvaru astoņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā, 1988.gadā beigusi V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, un kopš tā paša gada strādā Eglaines pamatskolā par sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāju. Skolā vada interešu izglītības pulciņa nodarbības noformēšanā un floristikā.  Kopš 2010.gada septembra strādā arī Rugāju vidusskolā, kur māca vizuālo mākslu 5.-9.klasēm un vada interešu izglītības programmu "Vaļasprieku parks" 4.-12.klasēm.
Iveta ir gatavojusi ļoti daudz apsveikuma kartiņu (tie skaitāmi simtos), arī ielūgumus, viesu grāmatas, medaļas un citus noformējuma darbus, apguvusi pērļošanas pamatus. Darinājusi karogus Lazdukalna mednieku kolektīvam, Beņislavas etnogrāfiskajam ansamblim, Eglaines pamatskolai un Bērzpils vidusskolas vanadzēniem. Ļoti jauki un iecienīti ir Ivetas gatavotie informatīvie bukleti ar mini fotobildītēm. Iveta vadījusi dažādas radošās darbnīcas: pērļošanas, filcēšanas, apsveikuma kartiņu un konfekšu pušķu gatavošanu.
Vadījusi „Apsveikumu gatavošanas darbnīcas” Balvu rajona 6.vanadzēnu salidojumā, pasākumā „Dažāda pasaule” Balvos un Rēzeknē, rajona skolu mājturības skolotājām.
Ivetas apsveikumi, vairākkārt, bija skatāmi Lazdukalna pagasta bibliotēkā, 2004.gadā - Balvu pilsētas ģimnāzijā un Balkanu dabas parkā Šķilbēnos, 2008.gada decembrī - Balvu Centrālajā bibliotēkā.
2010.gada 25.septembrī Iveta Useniece saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas balvu par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Usenieces personīgā arhīva: Iveta ar Izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un profesori Baibu Rivžu (2010); Ivetas darbiņi
Raksta ID: 200
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2815
Ievietots:: 06 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna