Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mediniece Daina

Raksta ID: 196
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016

Floriste

Dzimusi 1973.gadā Rugājos. Mācījusies Rugāju vidusskolā, Rīgas kooperatīvajā skolā, Balvu vakarskolā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Daugavpils Universitātē. 2009.gadā Daina beigusi Rēzeknes Augstskolu un ieguvusi kristīgās mācības un ētikas skolotājas diplomu. Strādā Balvu Amatniecības vidusskolā par vizuālās mākslas un sociālo zinību skolotāju. Vasarās kalpo kristīgajās nometnēs par radošo darbnīcu vadītāju.

Florista amatu Daina Mediniece apguvusi Ritas Garaissilas ziedu kārtošanas skolā. 2006.gada 6.janvārī ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras florista amata meistara diplomu. Viņa vada floristikas pulciņu skolā un pasniedz floristiku arī Balvu Tālākizglītības centrā. Daina bijusi noformētāja Latgales novada pūtēju orķestru svētkos Balvu pilsētas parkā 2007.gadā, Latvijas mednieku svētkos Rugājos 2002.gadā, Balvu pilsētas ielu svētkos. Viņa noformējusi neskaitāmas kāzas, arī Balvu pilsētas domi Ziemassvētkos, savu skolu dažādos pasākumos, veikusi dažādus netradicionālus pasūtījumus.

2007.gadā Daina Mediniece apbalvota ar Balvu pilsētas Atzinības rakstu, 2011.gadā - ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

Intereses - kristīgā literatūra un atpūta kopā ar dēlu Helmutu.

Avotu saraksts bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē


Foto no D.Medinieces personīgā arhīva: Daina ar valsts prezidentei gatavoto pušķi (2007) un "Mis un Misters BAV" gatavotajiem ziediem (2007); viņas floristikas darbi
Raksta ID: 196
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2567
Ievietots:: 06 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Gabrāns Antons
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Ripa Arvīds
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāne Dace
b Teilāns Kaspars
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Ziemelis Jānis
b Šmite Anita