Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzīnes pilskalns

Raksta ID: 19
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Pilskalns Bērzpils pagastā. Atrodas Balvu - Rēzeknes šosejas labajā pusē ap 1,5 km no Bērzpils autobusa pieturas. Pie šī pilskalna bijusi pusmuiža, kuru tautā sauca par Starozamku (Starij Zamok). Arī pilskalns atpazīstams ar šo nosaukumu. 20. gadsimta sākumā pilskalnā tika ierīkota Bēržu draudzes katoļu kapsēta. Gadu gaitā tā ir paplašināta un aizņem ne tikai pilskalna teritoriju. Pilskalna augstums 15 m, garums ap 75 m, bet platums - 25 m. Pilskalna austrumu pusē tek Paukles upīte, aiz kuras plešas krūmiem noaugušas pļavas, lauki un smilšaini sili, bet rietumu pusē ir mālaina uzkalne, kurā izvietojušies Vecpils, Bērzpils, Augstaru un citi ciemi. Aiz tiem sākas klāni un lielais purvs (peiss). Nostāsti liecina, ka kapu racēji esot nokvēpuši gluži melni no sodrējiem, varot izrakt dažādas lietas, ka kalnā esot nogrimusi baznīca. Kapos atrodas Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča (19. gs. 1.puse). Šo pilskalnu ir pieminējis Bīlenšteins un aprakstījis krievu pētnieks Rikovs

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/ 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto - V.Irbīte (2007)

 

 
Raksta ID: 19
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2501
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)