Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Miezāju senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 180
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Senkapi atrodas Vīksnas pagastā pie Miezāju kapsētas Pokuļovas ciemā. Senkapu precīzas robežas nav noteiktas, bet aptuveni aizsardzības zonas izmēri varētu būt 100 X 70 m. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas ziņas, ko sniedzis K. Ozoliņš 1932. un 1933. gadā, par to, ka gadsimta sākumā un arī vēlāk pie Pokuļevas sādžas kapsētas atrasti cilvēku kauli, monētas un senlietas. Vietējie šo vietu saucot par kara kapiem. 1962. gadā senkapus apsekojis arheologs O. Poļakovs, 1964. gadā - arheologs J. Graudonis, 1978. gadā apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns, kurš šeit atradis bronzas puslodes veidīgo zvaniņu. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas agro viduslaiku apbedīšanas tradīciju pētniecībā.


Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/


Foto - J.Urtāns (1978)


Raksta ID: 180
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1654
Ievietots:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)