Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mašķu senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 177
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Senkapi atrodas Rugāju pagastā valsts mežā pie gandrīz pamestās Mašķu sādžas. Piekļūšana pie senkapiem iespējama pa meža ceļu , braucot no Kraukļevas kapsētas puses. Senkapu uzkalniņi atrodas priežu silā pie neliela purviņa. Pavisam ir 9 uzkalniņi 7-9 m diametrā un 0,4 - 0,7 m augsti. Par senkapiem tiek apzīmēts arī pauguriņš uz ZR no uzkalniņiem. Pirmās ziņas par iespējamiem akmenskrāvuma senkapiem mežā pie Mašķu sādžas 1938.gadā dzirdējis arheologs P. Stepiņš, bet dabā tos nav apmeklējis. 1964. gadā senkapus apzinājis un uzmērījis J. Graudonis, kurš norādījis, ka tie nav uzskatāmi par akmenskrāvuma kapiem. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis J. Urtāns. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 177
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1541
Ievietots:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)