Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lavošnieku senkapi

Raksta ID: 176
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Atrodas Vecumu pagastā Lavošnieku ciemā. 1978. gadā, aptaujājot vietējos iedzīvotājus, arheologs J. Urtāns uzzinājis, ka vēl pirms gadiem 50 -60 tajā vietā redzēti krusti un glabāti mirušie. Senkapu vieta ir uzarta un arumos mētājušies cilvēku kauli. Nekādas senlietas nav atrastas. Senkapu apkārtnē viegli vilņots reljefs, kas pamazām nolaižas uz Vedas upi, kura ir iztaisnota un atgādina kanālu. Augsne smilšaina. Senkapu izmēri 70 X 30 m. Vietējie iedzīvotāji vēl norādījuši, ka paplašinot Lavošnieku lielceļu, atrasts skelets bluķa silē, kura bijusi pārsista ar dēli.Senkapi varētu attiekties uz 18.-19. gs.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 176
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1553
Ievietots:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)