Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ezersalas senkapi

Raksta ID: 175
Atjaunināts: 29 novembris, 2007

Atrodas Vectilžas pagastā pie Ezersalām Kozupurvā (Stampāņu) purvā ap 1 km no Jugānu mājām purvainā mežā. Ir bijuši 9 uzkalniņi ap 8 - 9 m diametrā un ap 1 m augsti. Visi uzkalniņi sapostīti. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas ziņas, kuras 1926. gadā sniedzis K. Elksnis par to, ka Stampānu purvā esošos "kara kapus" postot Tilžas skolas skolotāji un skolēni, kuri šeit rokot senlietas.1927. gadā J. Brunovskis arī ziņojis, ka uzkalniņi stipri sarakti. 1932. gadā J. Cīrulis nodevis toreizējai pieminekļu valdei senlietas, kas atrastas kara kapos Gaitlazdas silā, kas, acīm redzot, identi ar Ezersalas senkapiem. 1978. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Urtāns. Spriežot pēc senkapos atrastajiem atsevišķajiem savrupatradumiem, tajos vēlajā dzelzs laikmetā apglabāti latgaļi. Tie nozīmīgi vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā Austrumlatvijā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 175
Atjaunināts: 29 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1632
Ievietots:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)