Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slaveitu senkapi

Raksta ID: 174
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Lazdukalna pagastā pie Slaveitu kapsētas un Osas ceļa. Aptuveni senkapu aizsardzības zonas izmēri ir 100 X 50 m. To teritorija visumā līdzena, apaugusi ar krūmiem un priedītēm. Tas ir pazīstamais  7.-10.gs seno latgaļu līdzenais kapulauks. Pirmās ziņas par Slaveitu senkapiem attiecināmas uz 1892. gadu, kad divus kapus šeit izpētījis krievu arheologs J. Romanovs. 1906. gadā senkapu teritorijā, rokot grāvi, atrastas vairākas senlietas. Latvijas nacionālajā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas 1927.gadā arheologa R. Šnores sniegtās ziņas par senlietu atradumiem šajos senkapos. Minētās senlietas muzejam nodevis J. Smalkais. Par senlietu atradumiem pie Slaveitu kapsētas 1938. gadā ziņojis arheologs P. Stepiņš, kurš tur veicis izrakumus. 1978. gadā kapus apsekojis Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās padomes Arheoloģijas nodaļas vadītājs J. Urtāns un izteicis minējumu, ka senkapi varētu būt aizņēmuši arī tagadējās Slaveitu kapsētas teritoriju. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas vidējā un vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto J. Urtāns (1978)

Raksta ID: 174
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1597
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)