Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Salas senkapi (Mēra kapi)

Raksta ID: 173
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Bērzpils pagasta Salas ciemā, ceļa labajā pusē, ejot no Ičas upes tilta. Tie ir izvietoti trīsstūrveida paugurā, kura izmēri ap 50 x 30 m. Senkapu (Mēra kapu) teritorija ilgstoši arta un to austrumu daļā ņemta smilts, tādejādi kapi dalēji sapostīti. Senkapu kopējā platība ap 0,1 ha. 1962. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas uzdevumā senkapus apsekojis O. Poļakovs. 1978.gadā tos apsekojis un fotografējis Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un pieminekļu zinātniskās padomes Arheoloģijas nodaļas vadītājs J.Urtāns, kurš no vietējiem iedzīvotājiem uzzinājis, ka pirms 2. pasaules kara šeit atrasti cilvēku kauli un senlietas. Senkapi ir nozīmīgi Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas trādīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

"/Pēc VKPAI materiāliem/

Foto - J. Urtāns (1978)
Raksta ID: 173
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1771
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)