Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rijnieku senkapi

Raksta ID: 172
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Kubulu pagastā Pērkonu ezera krastā ap 50 m no ziemeļaustrumu krastmalas. Senkapu uzkalniņa rietumu malā ir veca kapsēta. Uzkalniņa lielums ap 40 X 20 m, augstums - 1,5 m. Virspusē vairāki lieli akmeņi. 1964. gadā šajos senkapos notika izrakumi S. Laula un J. Graudoņa vadībā. Tika izpētīta uzkalniņa rietumu daļa 380 kv.m lielā platībā. Konstatēti 19 apbedījumi akmens šķirstos un 5 vēlākā laika skeletapbedījumi. Akmens šķirstu izmēri no 1,5 – 2,2 m gari, no 0,4 – 1 m plati. Tie rūpīgi veidoti no liela izmēra akmeņiem, kuru starpas aizpildītas ar mazākiem akmeņtiniem. Ne kalcinētu, ne satrūdējušu kaulu paliekas šķirstos nav atrastas. Trūka arī kapu inventāra. Apbedījumu veids, kā arī atsevišķās gludās un tekstīlās keramikas lauskas ļāva senkapus datēt ar 1.g.t.p.m.ē. beigām. Četri vēlākie skeletkapi un savrupatradumi datējami ar 13.-14. gs, viens - ar 17. gs.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas agro metālu perioda apbedīšanas tradīciju, kā arī vietējo iedzīvotāju apbedīšanas rituāla izpētei laikā pēc kristietības ienākšanas

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 172
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1737
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)