Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Puncuļevas pilskalns

Raksta ID: 170
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Atrodas Baltinavas pagasta Puncuļevas ciemā uz garas smilšu kaupres, kas pa mežiem stiepjas no Puncuļevas līdz Numernei. Pilskalns ierīkots uz šīs kaupres austrumu gala. Pilskalna dienvidu pusē neliels ezeriņš, bet ziemeļos - upīte. Tā platums 25 m, garums ap 70 m. Mītņu kārta bijusi ap 1 m bieza. Pilskalnā atrastas stikla krellītes, trauku lauskas, metāla nieciņi. To apvij dažādi nostāsti par "dzelzs vārtiem" un tajos guļošu cūku, par sievieti ar bērnu rokās, kas aicina ienākt, par mucām ar zelta naudu pils vārtos u.c. Pilskalnu aprakstījis E. Brastiņš grāmatā "Latvijas pilskalni. Latgale" - Rīga: 1928 ,158.-159.lpp.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto - V. Irbīte (2007)

Raksta ID: 170
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1662
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)