Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Osas apmetne

Raksta ID: 17
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

AApmetne atrodas Balvu rajona Lazdukalna pagasta Osā, Piestiņas upītes krastā. Izrakumus šeit 1964., 1969., 1981.un 1982. gadā veica F. Zagorskis.

Tā ir bijusi apdzīvota no mezolīta beigām (5. g. t. p.m.ē.) līdz vidējam neolītam. Izrakumu laikā pirmajā slānī tika atrasta

tikai agrajam neolītam raksturīga keramika – atrastās lauskas ieder liela izmēra traukiem ar smailu dibenu un ovālām bļodiņām. Kā savdabīgs atradums minamas divas nelielas lauskas, kas darinātas no māla ar rupju smilšu graudu, piejaukumu, ornamentā – ar kociņu ievilktas svītras. Šāda keramika Latvijas teritorijā nebija zināma Tā raksturīga agrajam neolītam Karēlijā un Somijas DA, kur pazīstama kā Speringsas tipa keramika. Vēl tika atrasts daudz dažādu kaula un raga izstrādājumu, bet akmens un krama izstrādājumu samērā maz.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 17
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2043
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)