Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mastarīgas senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 168
Atjaunināts: 28 novembris, 2007

Atrodas Lazdukalna pagasta Mastarīgas ciemā. Senkapu teritorija ir paliela un precīzi dabā līdz šim vēl nav noteikta. Tie novietoti ZR -DA virzienā ejoša viļņota reljefa izcēlumos, kuri sen tiek apstrādāti. Uz augstākā no pakalniem (grēdas ZR galā) bijis uzcelts trigonometriskais tornis. Par kapiem liecina atrastie kara cirvji, kauli, dobtu zārku atliekas. Tie atrasti, vedot granti.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 168
Atjaunināts: 28 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1728
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)