Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lukstenieku senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 167
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Baltinavas pagastā starp Alotāju kalnu un Puncuļevas pilskalnu, Baltinavas - Kārsavas ceļa labajā pusē. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas A. Gusāra 1926. gadā sniegtās ziņas par senlietu atradumiem pie Lukstenieku mājām.1931. gadā kapus apsekojis arheologs H. Riekstiņš un uzmērījis J. Jaunzems. 1932. gadā H. Riekstiņš veicis izrakumus 8 x 10 m lielā laukumā, jo pārējā teritorijā bijuši dārzi un tīrumi un īpašnieks bez atlīdzības neļāvis rakt. Konstatēti 4 ugunskapi, kuri bijuši izpostīti, bet atrasts diezgan daudz bronzas senlietu, kuras glabājas muzeja fondos. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns, kurš norādījis, ka senkapi atrodas ļoti labā aizsardzības stāvoklī. Aptuvenie aizsardzības zonas izmēri ir 100 X 100 m. Spriežot pēc 1932. gada izrakumiem un atsevišķiem savrup atradumiem, senkapos vēlajā dzelzs laikmetā un agrajos viduslaikos apglabāti latgaļi. Senkapi nozīmīgi latgaļu apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


J. Urtāna foto (1978)

Raksta ID: 167
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1600
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)