Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lieparu senkapi

Raksta ID: 166
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Lazdukalna pagasta Lieparu ciemā ziemeļaustrumos no Lieparu kapsētas un sākas tūlīt aiz kapsētas žoga. Tie ir 10.-14. gs.senkapi. Šajā vietā atradies karjers un senkapi ir stipri nopostīti. Senkapu apkārtne līdzena un reljefā tie neizdalās. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā glabājas P. Baško 1928. gadā sniegtās ziņas, ka pie Lieparu kapsētas atrasts akmens cirvis. 1929. gadā J. Lembergs ziņojis par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem. Līdzīgas ziņas 1930. gadā sniedzis P. Baško. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes Arheoloģijas nodaļas vadītājs J. Urtāns.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto J. Urtāns (1978)

Raksta ID: 166
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1817
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)