Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lagažas apmetne

Raksta ID: 165
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Lagažas apmetne atrodas Lubānas klānos Lazdukalna pagasta teritorijā pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas ietekas Aiviekstē. Tā ir vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta apmetne. No apmetnes apdzīvotās vietas ir tālu un tā visvieglāk atrodama, braucot ar laivu pa Aivieksti no Lubānas puses. Apmetnes paliekas sedz pārkūdrojies smilšmāla slānis. Tas ir visai biezs, tāpēc arī labi saglabājušās celtņu paliekas. Mājokļu kontūras iezīmē stabu un mietu rindas un to vietas pamatzemē. Stabi veidojuši ne vien celtņu ārējās sienas, bet arī noderējuši jumta atbalstam. Šim nolūkam izmantoti arī īpaši stabi ēkas vidusasī. Tas nozīmē, ka jumts bijis divslīpju. Sienas celtas no stāvkokiem. Stabi ierakti pamatzemē. Spraugas starp tiem, iespējams, pildītas ar klūgām un zariem. Jumts varētu būt no priežu mizām. Mājokļiem varētu būt bijušas arī grīdas. Katra ēka sastāvējusi no vienas vai divām telpām. Pavardi krauti no akmeņiem.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 165
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1737
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)