Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)

Raksta ID: 164
Atjaunināts: 10 marts, 2009

Atrodas Balvu pagasta Lācupes ciemā pie Bisenieku mājām uz A no Balvu - Rugāju šosejas ap 100 m no tās. Starp šoseju un senkapu kalniņu ir zema pļava - purviņš. Arī otrpus senkapiem ir purviņš. Senkapu paugurs ir izstiepts Z-D virzienā, ap 70 m garš, 30 m plats un 3 m augsts. Kalniņa Z daļā aizaugušas grantsbedres. Pārējā kalniņa daļā aug atsevišķi bērzi un priedītes. Paplašinot un būvējot ceļu, šajā vietā uzrakti cilvēku kauli.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Foto: M.Bērziņa (2008)

Raksta ID: 164
Atjaunināts: 10 marts, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1632
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 marts, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)