Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krišjāņu senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 162
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Krišjāņu pagastā ap 0.7 km no centra, ceļa Krišjāņi - Bērzpils kreisajā pusē ap 200 m no lielā ceļa pie Zalužinsku mājām. Tas ir kalniņš starp Tilžas un Vakšas upēm Ičas ielejas stāvkrasta malā. Kalns izstiepts A - R virzienā, daļēji apaudzis ar priežu mežu. 60. gados kalna austrumu pusē bija ierīkota cūku ferma, kurā salmu būdās " pēc jaunas metodes" ziemā un vasarā tika turētas kolhoza "Cerība" cūkas. Vēlāk senkapu teritorijā bijis kolhoza gaters. Senkapus par kara kapiem sauca jau no seniem laikiem. Kādreiz senkapu kalnā rīkotas zaļumballes. Tuvo māju saimnieks Timofejs Zalužinskis (miris 20.gs. 60.gados) itkā esot atradis cilvēku galvaskausus un citus kaulus. 1979. gadā arheologs J. Urtāns, aptaujājot Viļņu ģimenes locekļus no Nautrēnu pagasta, kas robežojas ar Krišjāņu ciemu, uzzinājis, ka rokot bedri gaterim, atrasti cilvēku kauli, kas bijuši lielāki nekā mūsdienu cilvēkiem un arī kādi dunči.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto - V.Irbīte (2007)


Raksta ID: 162
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1712
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)