Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kauguru kalns - pilskalns

Raksta ID: 160
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Pilskalns atrodas Vīksnas pagastā pie Kupravas - Vīksnas ceļa, ziemeļrietumos no Makšinavas ciema. Tas izvietots uz šauras 20 X 100 m zemes strēmeles, kas paceļas ap 13 m augstumā virs strauta gravas. Kalna nogāze no visām pusēm diezgan vienāda stāvuma, nedaudz lēzenāka tikai dienvidaustrumu pusē. Plakuma dienvidrietumu galā paceļas ap 2 m augsts un ap 20 m garš aizsargvalnis, kura priekšā ap 6 m plats un 2 m dziļš grāvis. Aiz grāvja vērojams otrs, ap 1 m augsts valnis, kas puslokā ieslēdz šo pilskalna galu. Pilskalna malās konstatēts ap 40 cm biezs kultūrslānis, kas satur sīkas oglītes, akmeņu šķembas un dzīvnieku kaulu drumslas. Kauguru kalnu pirmais apzinājis un uzmērījis 1928. gadā R. Gusārs. Šie dati glabājas Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā. 1947. gadā pilskalnu apsekojuši K. Rozītis un V. Grāvītis. Grāvītis uzskata, ka gar pilskalnu tekošā strauta otrā pusē varētu būt atradusies senpilsētas vieta. 1962. gadā pieminekli apmeklējis O. Poļakovs, bet 1978. gadā to apsekojis un fotografējis J. Urtāns, 1983.gadā - J. Asaris.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Foto - M.Bērziņa (2007)
Raksta ID: 160
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1837
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)