Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

IČAS apmetne

Raksta ID: 16
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Apmetne atrodas Bērzpils pagastā Ičas upes lejastecē – nelielā paaugstinājumā Ičas vecupes krastā.1938.-1939. gadā šeit izrakumus veicis E. Šturms, 1964.gadā – F. Zagorskis, 1988.-1989.gadā – I. Loze. Ičas apmetnes sākotnējā apdzīvotība agrajā neolītā attiecināma uz 5.g.t.p.m.ē. otro pusi -4.g.t.p.m.ē. Savukārt apdzīvotība vēlajā neolītā - uz 3.g.t.m.ē. pēdējo ceturksni – 2.g.t.p.m.ē.pirmo ceturksni, bet agrajā bronzas laikmetā – ar 2.g.t.p.m.ē.otro ceturksni. Tās kultūrslānim bija raksturīga kaula un raga senlietu laba saglabāšanās pakāpe. Varēja nodalīt divus vēlajam neolītam un vienu agrajam bronzas laikmetam piederošu kultūrslāni. Vēlā neolīta slāņi veidojušies intensīvas apdzīvotības rezultātā. Izrakumu laikā atklāja:
Vairāku tipu postītu apbedījumu paliekas;

Apstrādātu koku fragmenti, iespējams, celtņu paliekas. Apmetnē varēja konstatēt divus celtniecības periodus;

Iegūts pavisam 530 senlietu – kaula un raga rīki, slānekļa kalti, krama bultu gali, kasīkļi un naži, viens laivascirvja asmens daļas fragments, dzintara rotas (piekariņi, krelles), māla veidotas sievietes figūras fragments un kaula plāksnīte ar antromorfu sejas gravējumu;

Keramiku pārstāv četru dažādu grupu trauku fragmenti – lauskas ar organisku (arī gliemežvāku) piejaukumu, ar klājošās auklas un auduma nospiedumu, agrajam bronzas laikmetam piederošā Lubānas tipa keramika un agrā neolīta keramika.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 16
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2338
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)