Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kapūnes senkapi

Raksta ID: 159
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Lazdukalna pagasta Aizupē, Rēzeknes - Gulbenes vecā lielceļa labajā pusē ap 3 km no Kapūnes. Nekāda reljefa paaugstinājuma šajā vietā nav. Senkapu aizsardzības zonas izmēri ap 0.25 ha. Senkapu teritoriju postījis ceļa paplašinājums. Latvijas nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā atrodamas ziņas, kuras 1929. gadā sniedzis skolotājs Ciprijans Pokrotnieks par akmens cirvi un citām senlietām, kuras viņš nodevis Pieminekļu valdei. 1942. gadā šo vietu apmeklējis V. Grāvītis un ieguvis ziņas par bronzas rotaslietu un citu senlietu atradumiem. 1950. gadā  A. Bricka nodevusi muzejam akmens cirvi, kurš, spriežot pēc ziņām, arī atrasts šajā teritorijā. 1962. gadā O. Poļakovs ziņojis Latvijas PSR Kultūras ministrijai par senlietu atradumiem 3 km no Kapūnes Gulbenes virzienā. 1978. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Urtāns, fotografējis tos un ieguvis jaunas ziņas par dzelzs cirvja atradumu. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju skaidrošanā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto J.Urtāns (1978)

Raksta ID: 159
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1716
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)