Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)

Raksta ID: 158
Atjaunināts: 13 februāris, 2010

Atrodas Medņevas pagasta Kangaru ciema malā. Pār zemieni paceļas ap 5m augsts un 100 X 40 m liels pakalns.Kangaru senkapi pazīstami no 1939. gada, kad šeit atrasti bronzas kaklariņķi, villaines fragments un sīki dzelzs sakusumi, kas nodoti Pieminekļu Valdei un glabājas Latvijas vētures muzeja Arheoloģijas nodaļā. 1952. gadā senvietu apsekojis E. Šnore un S. Tarakanova. 1962. gadā tos apsekoja O. Poļakovs, 1963. gadā - arheologs J. Graudonis, bet 1978. gadā - J. Urtāns. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/


J. Urtāna foto (1978)

Raksta ID: 158
Atjaunināts: 13 februāris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1745
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 februāris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)