Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Donikavas senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 155
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Tilžas pagastā Donikavas (Deņicavas) ciemā Tilžas- Baltinavas ceļa labajā pusē. Kalniņš apaudzis ar retām priedēm un citiem kokiem. Tā garums ap 70 m un platums ap 50 m. Nav ziņu , ka te būtu atrastas senlietas. Tas virs apkārtnes paceļas par 4-5 m augstāk. Zemes sastāvs - smilts. Ap kapu kalnu apkārt ir zemas pļavas, bet tālāk sākas meži. Kādreiz lielais Donikovas ciems ir palicis gandrīz bez iedzīvotājiem, jo atrodas lielos mežu masīvos un satiksme ir apgrūtināta.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto - V. Irbīte (2007)

Raksta ID: 155
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1581
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)