Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Derdziņu senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 154
Atjaunināts: 16 decembris, 2007

Atrodas Vīksnas pagastā pie Andžu mājām. Vietu pārbaudījis J. Graudonis un 1978. gadā apsekojis arheologs J. Urtāns. Viņam ziņas sniegusi vietējā iedzīvotāja Milda Andža, kura stāstījusi, ka kapus par kara kapiem saucot no " laika gala". Viņas vīra tēva tēvs tur esot uzracis koka paliekas. Par senkapiem tiek saukts tīrums uz ZAA no Derdziņu kapsētas, starp kapiem un meža puduri, attālumā no kapsētas ap 100m.Vieta meliorēta, bet veicot meliorāciju nekas neesot atrasts.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Foto - M.Bērziņa
Raksta ID: 154
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1614
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)