Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cirnavas senkapi

Raksta ID: 153
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Cirnavas senkapi atrodas Žīguru pagasta Cirnavas ciemā. Pirmos oficiālos izrakumus Cirnavas senkapos veicis Rauls Šnore 1932. gadā Latvijas republikas Pieminekļu pārvaldes uzdevumā. Apskatot uzkalniņus, arheologs ir konstatējis, ka senkapu lauks sastāvējis no 61 uzkalniņa, taču tie visi ir postīti. Apaļo uzkalniņu augstums sniedzies tuvu metram, bet diametrs - no 4 -12 m. Uzkalniņi aplikti lielu laukakmeņu riņķiem, virsotnē dziļi iedobumi, apkārt uzkalniņam grāvītis no kura ņemta smilts uzkalniņa uzbēršanai. Mirušie apbedīti dziļi zemē. Kapu bedres dibens bieži pārsniedzis 2m, skaitot no uzkalniņa virsotnes. R. Šnore noracis 15 uzkalniņus. Deviņi no tiem izrādījušies pilnīgi izpostīti, bet sešos, lai gan stipri bojātas, atrastas nedaudzas dzelzs un bronzas senlietas - šaurasmens un platasmens cirvji, iedzītņa šķēpi, cilindriska atslēga un māla podiņi, kas attiecas uz vēlo dzelzs laikmetu.1978. gadā kapus apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns. Par Cirnavas senkapiem ir arī nostāsti, ka netālu no kapu lauka apakš zemes ir pagrabs, kur glabājas gan sudraba, gan zelta nauda. Ja izdotos atrast to pagrabu, tad tajā apslēptās naudas pietiktu visiem Viļakas pagasta ( robežas domātas līdz 1940. gadam) iedzīvotājiem un tiem nevajadzētu strādāt.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 153
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1799
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)