Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Budevičs Jānis

Raksta ID: 1516
Atjaunināts: 24 maijs, 2024

Izglītības darbinieks, Balvu katoļu baznīcas ērģelnieks,  garīgo dziesmu dziedātājs
Dzimis 1973.gada 13.februārī Balvu rajona Miezāju ciemā. Mācības uzsāka Balvu pamatskolā, pēc tam turpināja Balvu vidusskolā. No 5.klases Jānis mācījās trompetes spēli Balvu bērnu mūzikas skolā. Interese par mūziku veidojās ikdienas gaitā: pirmā dziedāšanas skolotāja pamatskolā bija Lauma Mača, kura visur gāja ar akordeonu, piedalīšanās pamatskolas korī. Savukārt, Balvu 1.vidusskolā audzinātāja bija dziedāšanas skolotāja Marija Bukša, zēnu korī - Staņislavs Ločmelis. Jau skolas laikā radās interese par pūtēju orķestri. Arī no Staņislava Ločmeļa bija ieteikums mācīties mūzikas skolā.
Mācības Balvu Mūzikas skolā Jānis Budevičs uzsāka 1984.gadā pie skolotāja Benedikta Paršova. Paralēli sekoja muzicēšana pūšamo instrumentu kvartetā (vadītājs Egons Salmanis) ar Valdi Franci, Kasparu Sleži un Ģirtu Ripu, estrādes ansamblī E.Salmaņa vadībā un pūtēju orķestrī. Protams, ka tajā vecumā tādi panākumi iespaidoja, jo, gan kvartetam, gan orķestrim bija daudz godalgotu vietu, un tas motivēja spēlēt tālāk. Jānis atceras, ka estrādes ansambļa mēģinājumi vidusskolā notika septiņos no rīta, bet, neskatoties uz to, visi dalībnieki bija klāt.
Paralēli Jānim bija interese par garīgo mūziku. Garīgo dziesmas dziedāja arī mamma. Mācoties 5.-6.klasē viņš sadūšojās Viļakas katoļu baznīcā uziet augšā uz koriem - "gribēju redzēt, kā te viss izskatās, un, kā tas viss notiek". Ērģelnieks Francis Logins visu izrādīja, atļāva dievkalpojuma laikā atrasties augšā un uzaicināja svētdienās pēc rīta svētās mises kopīgi dziedāt suplikācijas "Svētais Dievs".
No 1988.gada Jānis Budevičs četrus gadus mācījās trompetes spēli Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā pie skolotāja Ivara Dāvida. Studijas Rēzeknē deva iespēju spēlēt profesionālajā pūtēju orķestrī "Rēzekne" un vidusskolas simfoniskajā orķestrī. Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes baznīcā tajā  laikā kalpoja slavenais ērģelnieks Pēteris Sarkans, kurš svētku dievkalpojumos aicināja spēlēt pūšamo instrumentu ansambli, kura sastāvā Jānim bija iespēja muzicēt.
Tālāk sekoja obligātais militārais dienests, kuru pavadīja Rēzeknes robežsargu mācību centrā. Te atkal bija iespēja veidot muzikālo ietērpu dažādiem kultūras pasākumiem. No armijas demobilizējās 1994.gada pavasarī. Pēc tajā laikā Viļakas draudzē kalpojošā ērģelnieka Staņislava Baranovska ierosmes, Jānis sāka mācīties spēlēt harmoniju. Ar 1995.gada maiju Jānis Budevičs sāka spēlēt ērģeles dievkalpojumos Balvu katoļu baznīcā. Vairākus gadus viņa konsultants garīgajā mūzikā bija S.Baranovskis - dalījās ar savām kompozīcijām, ar praktiskiem padomiem. Jānis izmantoja iespēju piedalīties arī semināros un kursos, kuri tika organizēti Rēzeknes-Aglonas diecēzes ērģelniekiem. Tie bija iedvesmojoši, bija iespēja kopā lūgties, muzicēt un pārrunāt draudžu ērģelniekiem aktuālos jautājumus. Jānim  daudz praktisku padomu un nošu materiāla deva Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes ērģelniece Bernadeta Eversa.
1997.gadā Jānis Budevičs piekrita strādāt par dziedāšanas skolotāju Balvu pilsētas ģimnāzijā. Amatu savienošanas kārtībā bija daži audzēkņi arī Balvu Mūzikas skolā. No 1999.gada tā ir patstāvīga darba vieta, kur strādā joprojām. Jānis Budevičs māca spēt trompeti, trombonu, eifoniju, tubu. Visu laiku spēlē pūtēju orķestrī "Balvi". Orķestra sastāvā desmit gadus bija iespēja piedalīties Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkos Aglonā.
No 2002.gada līdz 2006.gada - studijas Daugavpils Universitātes toreizējā Mūzikas un mākslas fakultātē.
Tā tagad visu laiku paralēli mijās darbs Balvu Mūzikas skolā un kalpošana baznīcā. Jānis lepojas ar daudziem saviem audzēkņiem, kuri guvuši panākumus dažādos konkursos:
Aivi Putniņu (eifonijs), Māri Dimitrijevu (tuba), Jāni Dārznieku (trombons),  Aivaru Jaunžeikaru (trombons), Dāvi Ciprusu (eifonijs), Hariju Ločmeli (trompete), Gvido Dokānu (eifonijs) (trombons), Kārli Zaksu (eifonijs), Niku Strupku (tuba), Robertu Jēkabu Ambarovu (eifonijs), Andreju Sidoroviču (trompete), Kārli Anckinu (trompete), Mārci Keišu (trompete).
Jāņa Budeviča vadītais metālpūšamo instrumentu ansamblis (Kristaps Kroičs, Toms Grigorjevs, Aivars Jaunžeikars, Bruno Sležis un Eduards Lipāns) Daugavpilī 2011.gadā ieguva 1.vietu.

Jānis vada baznīcas kori, meklē un atlasa dziedājumus sv.Misēm un arī liturģiskajiem svētkiem. Jānis dzied un muzicē uz ērģelēm cilvēkiem ļoti būtiskos brīžos -  laulībās, bērēs, citos pasākumos. Balvu katoļu baznīcas koris, kuru vada Jānis, ir viens no retajiem koriem Latvijā, kurš jau ceturto gadu (no 2020.gada) tiek aicināts dziedāt sv.Misē augusta mēnesī Aglonas svētku ietvaros. Jānis Budevičs ir sakomponējis mūziku sv.Mises daļām, kuras Balvu draudzes ansamblis dziedāja Vissvētākās Jaunas Marijas svētku ietvaros Aglonā. Pats Jānis pirms vairākiem gadiem 2016.gadā  tika uzaicināts uz Latgales apvienoto draudžu kori, ar kuru piedalījās 2018.gadā pāvesta Franciska vizitācijā Aglonā. 2023.gadā Jānim tika uzticēts dziedāt  kvarteta sastāvā (Dainis Skutelis, Intars Mežinieks, Edgars Znutiņš, Jānis Budevičs) Aglonas tautas Krustaceļa psalmu dziedājumā.
2016.gadā Jānis Budevičs par aktīvu darbību draudzē un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošānā saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu. 2019.gadā - Balvu Mūzikas skolas 60 gadu jubilejā - Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu. Un 2023.gadā - Balvu novada Gada balvu kultūrā “Mūsu lepnums” nominācijā “Gada cilvēks mūzikā” – par individuālu, izcilu sasniegumu mūzikas jomā vai par spilgtu jaunradi savā  darbībā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no J.Budeviča foto arhīva: Jānis Budevičs; ar draudzes dziedātājiem Čāgu kapos (1995); ar draudzes dziedātājiem ap 2000.gadu; Balvu katoļu draudzes ansamblis bīskapa Jāņa Buļa vizitācijas laikā 2015.gada 23.augustā; kvarteta sastāvā Aglonas tautas Krustaceļā psalmu dziedājumā (2023); ar priesteri un draudzes ansambli pēc dievkalpojuma Aglonā (2021); ar draudzes ansambli Aglonā (2021); ar draudzes ansambli pēc svētās Mises Aglonā (2023);

Raksta ID: 1516
Atjaunināts: 24 maijs, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 486
Ievietots:: 22 maijs, 2024 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 maijs, 2024 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna