Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Alotāju kalns

Raksta ID: 151
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Pilskalns atrodas Baltinavas pagastā pie Puncuļevas ciema Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē netālu no Puncuļevas pilskalna. Tas ir neliels, iegareni apaļš kalniņš, kuram dienvidu pusē ir mitras, avotainas pļavas. Jādomā, ka šo pļavu dēļ tas arī dabūjis savu nosaukumu, jo avots latgaļu valodā - olūts. Tā augstums ir ap 9 m, garums ap 50 m, platums 20 m. Alotāju kalns kādreiz bijis arts. Tagad noaudzis ar mežu. E. Brastiņš grāmatā "Latvijas pilskalni. Latgale" (R.,1928) norādījis, ka Alotāju kalns ir vecas izcelsmes, daudz vecāks par Puncuļevas pilskalnu. Netālu no Alotāju pilskalna ir senkapi, kuros atrastas dzelzs laikmeta senlietas.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

 
Raksta ID: 151
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2135
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)