Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizezeres senkapi

Raksta ID: 150
Atjaunināts: 10 marts, 2009

Atrodas Vīksnas pagasta Aizezeres ciemā pie Abakuku mājām, kur pēc Latvijas Vēstures muzeja ziņām atrastas senlietas. Šīs vietas apsekojuši arheologi J. Urtāns (1978.) un A. Tora (1996). Ir ziņas, ka senlietas atrastas, rokot Vīksnas - Kupravas lielceļa grāvi. Paralēli lielceļam ap 100 m no tā tek strautiņš, kurš kartēs apzīmēts ar nosaukumu "Makšinovka". Starp ceļu un strautiņu ir nolaidena nogāze un senkapi ir šajā nogāzē. Tieši pretī eventuālo senkapu vietai ir autobusu pietura "Aizezere".

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem Foto: M.Bērziņa (2008)

Raksta ID: 150
Atjaunināts: 10 marts, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1912
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 marts, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)