Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dzilnaskalna senkapi

Raksta ID: 15
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atrodas Šķilbēnu pagastā pie Plešavas kapsētas. 1952. gadā LPSR ZA VMKI arheoloģiskā ekspedīcija E. Šnores vadībā Dzilnaskalnā izpētīja divus uzkalniņus. Izrakumu gaitā atklāja dubultapbedījumu. Vienam mirušajam kakla rajonā atrada 3. gs. bronzas kaklariņķi ar tauru galiem, uz krūtīm – spieķadatu, bet pie otra mirušā galvas, kas bija orientēts uz pretējo pusi, atrada mazu māla trauciņu. Abiem apbedījumiem vērojama latgaļiem raksturīgā tradīcija likt abās galvas pusēs akmeņus.
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto - J.Urtāns (1978)
Raksta ID: 15
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1826
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)