Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)

Raksta ID: 149
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Senkapi atrodas Baltinavas pagastā ap 50 m no Baltinavas - Kārsavas ceļa, tā labajā pusē. Pretējā ceļa pusē atrodas Puncuļevas kapsēta. Senkapu teritorija apaugusi ar priežu mežu. Senkapus veido 13 uzkalniņi, kas visi ir postīti. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā atrodamas ziņas par senlietu atradumiem pie Baltinavas lielceļa, kuras 1926. gadā sniedzis A. Gusārs . 1931. gadā vienu uzkalniņu senkapos izpētījis arheologs H. Riekstiņš un uzmērījis  J. Jaunzems. Šajā uzkalniņā atrasts vīrieša skelets un bronzas lietas. 1978. gadā senkapus  apsekojis un fotografējis J. Urtāns.

Vēlais dzelzs laikmets, viduslaiki.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/ 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto - J. Urtāns (1978)

Raksta ID: 149
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2141
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)