Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Upītes folkloras kopa "Upīte''

Raksta ID: 147
Atjaunināts: 24 novembris, 2022

Upītes jauniešu folkloras kopa izaugusi no Upītes bērnu folkloras kopas, bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot gribošus draugus un draudzenes.
Ja sākumā jauniešu kopiņa vēl darbojās Upītes bērnu folkloras kopas paspārnē Irēnas Slišānes vadībā, uzticot daudzus organizatoriskos jautājumus māsām Elīnai un Karīnai Slišānēm, tad ar 2005. gada maija mēnesi jaunieši sāka darboties patstāvīgi, un kopas vadību uzņēmās Santa Matisāne. Šāda patstāvīga kopas darbošanās Upītes jauniešus uzvedināja uz pastāvīgu darbību tradicionālās kultūras saglabāšanā un aktīvu folkloras propagandu. Viņi, kaut savu studiju un darba pienākumu vadīti ir izkaisīti pa visu valsti, regulāri sanāk Upītes tautas namā uz mēģinājumiem, svin kopīgi jubilejas un tautas tradicionālos svētkus, kad vienmēr godā tiek turēta folkora. Upītes jauniešus par šo viņu mīlestību uz savu tradicionālo nemateriālo kultūras mantojumu, daudzi apskauž un daudzi priecājas. Bet, pats galvenais, kopas darbošanās ievērojami paceļ  mūsu tautas un valsts nacionālās kultūras apziņu un to īpaši pamana ārzemnieki. 2005. gadā jauniešu kopai bija ielūgums uz Čehiju, 2006. gadā – uz Lietuvu. Tad seko Polija, Francija.
Ar 2007. gada decembri kopu sāk vadīt Andris Slišāns, jūtami uzlabojot jauniešu aktivitāti un disciplinētību.
Kopas jaunieši savu folkloras repertuāru veido, apgūstot tautasdziesmu dziedāšanas māku, tautasdanču dancošanas veidu bez pastarpinātājiem, tieši mācoties no autentiskajiem teicējiem Upītes un Šķilbēnu pusē. Lielākā daļa kopas jauniešu ir darbojušies no agras bērnības Upītes etnogrāfiskajā ansamblī un Upītes bērnu folkloras kopā.
Kopas repertuāru sastāda gan jauniešu dziesmas, gan senie tautasdziesmu bolsi, arī burdondziedājums un kupls danču klāsts - puišu danči, meitu danči, polkas, skalu danči, rotaļdejas.
Upītes jauniešu folkloras kopa „Upīte” ir vienreizēja un neatkārtojama tradicionālās kultūras kopēja un propogandētāja savā novadā, Latvijas valstī un arī ārpus tās robežām. Neviens, no gandrīz 20 kopas dalībniekiem, nav ar muzikālo izglītību, pat muzikants ir jaunākās paaudzes tautas muzikanta nosaukuma cienīgs, jo apguvis ermoņikas un akordeona spēli pašmācības ceļā.
Bet pats galvenais – Upītes jaunieši pieder un iederas tieši Upītē, vidē, kur tautas tradicionālā kultūra neizzūd. Kopas dalībnieki ir Andris Slišāns, Ligita Spridzāne, Daina Slišāne, Jānis Supe, Daina Slišāne, Edgars Vizulis, Daiga Gabrāne, Juris Supe, Ilga Pužule, Ilgvars Pužulis, Zane Slišāne, Ritvars Kornejs, Linda Circene, Renārs Kornejs, Zintis Krakops, Andris Spridzāns.
Upītes jauniešu folkloras kopa „Upīte” kopā ar Upītes bērnu folkloras kopu 21. gs. organizē un izved gadskārtu ierašu tradicionālos svētkus: Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas un Jāņus. Kopa piedalījusies visos Kūkovas novada folkloras svētkos, Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos (2005) un Dziesmu un Deju svētkos (2008), mīlestības dzejas un dziesmu festivālos „Upītes uobeļduorzs”, Upītes ciema svētkos, piedalījušies projektā „Tradicionālās kultūras pārmantošanas skola Upītē” (2007.-2009)
2007. gadā Upītes jauniešu folkloras kopa saņēma Lielo Folkloras Gada balvu par 2006. gada darbību nominācijā „Gada folkloras kopa”.

                                                                                                                        / Informācija sagatavota pēc Antona Slišāna materiāliem/
2015.gada oktobrī folkloras kopai "Upīte" iznāca disks "Vysi ļauds breinovuos" ar 15 dziesmām, kuras, uzklausot vietējās folkloras teicējas, 70.gadu sākumā savāca Antons Slišāns. Ierakstīta arī dziesmas "Kur Tu skrīsi, vanadzini" mūsdienu versija, kurai remiksu veidojis Artūrs Slišāns. Dziesma vairākas nedēļas bija LR2 spēlētākā dziesma.
Diska prezentācija vispirms notika J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet 7.novembrī tā atklāšanas svētkus svinēja Upītē. Dziesmas iedziedāja Inese Matisāne, Kate Slišāne, Nataļja Putniņa, Santa Matisāne, Daiga Gabrāne, Daina Slišāne, Kristīne Jurāne, Ligita Spridzāne, Samanta Logina un Domeniks Slišāns.
Savukārt, 2016.gada 1.maijā folkloras kopa prezentēja savu jauno dubultdisku "Dzīduot muoku. doncuot muoku". Tajā ir CD disks, kurā ar kapelas ierakstiem apkopotas 14 dziesmas, un DVD disks ar iedancotām Ziemeļlatgales rotaļu un danču pamācībām.
Folkloras kopa "Upīte" 2017.gada vasarā piedalījās folkloras kopu festivālā Sardīnijas salā Itālijā - "A MANU TENTA" (Sadosimies rokās)
2019.gadā iznācis kopas trešais mūzikas albums "Ryugts" ar 14 dziesmām, kuras ir par mīlestību, par cerību un precību laiku. Savukārt, 2020.gadā folkloras kopa "Upīte"izdevusi Ziemeļlatgales vīru dziesmu albumu "Padzīdam i...", kura ierakstā līdzās kopas dalībniekiem piedalījušies arī Renārs Kaupers, Kaspars Zlidnis, Jānis Strapcāns, Kristaps un Guntis Rasimi u.c. Albuma prezentācija notika 20.jūnijā. Šīs dziesmas savā dzīves laikā no Upītes puses teicējiem pierakstījis Ontons Slišāns. Trīs dziesmām no šī albuma ("Tāvs dālam i naudu deve", "Jau rudens atnuoce" un "Treis jaunas meitas sied rūžu duorzā") vēlāk rudenī tika izveidoti mūzikas klipi.
Folkloras kopa "Upīte" par savām aktivitātēm 2020.gadā, albumu "Padzīdam i..."un video 2021.gada martā saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks".
Festivālu pieredze folkloras kopas "Upīte" dalībniekiem iesākās ar braucienu uz Rumāniju, tad dancoja un muzicēja Čehijā, Itālijā, Portugālē, divreiz Lietuvā, arī Igaunijā un Baltkrievijā, bet 2021.gadā - folkloras festivālā Francijā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no O.Slišāna personīgā arhīva: Jauniešu folkloras kopa Lietuvā (2006); "Upītes Uobeļduorzā" 2012.gada 15.septembrī un Folkloras festivālā "Baltica 2012" (R.Cibules foto); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki.Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); "Baltica 2015" ieskaņas koncertā Upītē (R.Cibules foto); diska prezentācijas dienā Upītē (2015); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivālā "Baltica" (2022)

Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)

Raksta ID: 147
Atjaunināts: 24 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 11
Skatījumi:: 4133
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"