Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas folkloras kopa "Sagša"

Raksta ID: 145
Atjaunināts: 24 novembris, 2022

Tilžas folklopras kopai šūpulis kārts 1988. gadā. Kopas dibinātāja un pirmā vadītāja bija skolotāja Linda Vītola (dz. Čaunāne), bet kopš 1998.gada kopu vada Daiga Jēkabsone. Pirmsākumos pamatsastāvā dziedājušas vecāka gada gājuma sievas, kuras aktīvi pierakstījušas dziesmas no pazīstamām dziedātājām. Repertuārā skanējušas gadskārtu ieražu dziesmas, sadzīves tematiskās tautasdziesmas. Skanējusi arī kokle, tad kādu laiku sievu dziesmas pavadījusi Ārija Studente uz cītaras. Tagad uz akordeona spēlē Daiga Jēkabsone, reizēm arī Zintis Krakops. Par ansambļa himnu tiek uzskatīta "Reitā agri Laima goja". Viņu dziesmu pūrā arī vairākas senas bēru godu dziesmas. Savu skanīgo mantojumu tilženietes nodod mazbērniem, tāpēc kopa kļuvusi ģimeniskāka. Tilžas vidusskolā darbojas bērnu folkloras ansamblis, kurš bieži uzstājas kopā ar folkloras kopas sievām.
Tilžas sievas rakstos pētījušas ziņas par Tilžas novadam raksturīgāko tautastērpu un pašas darinājušas kreklus un seģenes. Uz 20 gadu jubileju sievām noaustas jaunas jostas un brunči.
Tilžas folkloras kopa draudzējas ar Beņislavas folkloras ansambli, Ludzas rajona Salnavas un Alūksnes rajona Jaunlaicenes folkloras ansambļiem.
Varenākās balss īpašniece kopā ir Irēna Laupace, kura ir arī pirmā dziesmu sācēja un apdziedāšanas un rotāšanās dziesmu zinātāja. Ilgu laiku vecākā dziedātāja bija Elēna Vaivade, kura 2008. gada 25. maijā atzīmēja savu 90 gadu jubileju (mirusi 2012.gadā). Ansamblī bija sava stāstniece Emīlija Gabrāne, kurai krājumā daudz anekdošu. Galvenais „runas vīrs“ - Olga Zelča, kurai nekad netrūkst vārdu, ko pateikt īstajā laikā un īstajā vietā. Viņa ir daudz pētījusi folkloras mantojumu, tāpēc ir laba padomdevēja daudzos jautājumos. Kopā ir sava „folkloras vēstures grāmata”. Tā sievas mīļi sauc Alīdu Ločmeli, kura savās pierakstu kladēs fiksējusi ne tikai visas kolektīva uzstāšanās un dalībnieku jubilejas, bet ir sarakstījusi arī visu dziesmu vārdus. Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī ir dziedājuši vai dzied Linda Vītola, Olga Zelča, Daiga Jēkabsone, Ārija Studente (mirusi 11.10.2008), Emīlija Gabrāne (mirusi 09.01.2010), Alīda Ločmele, Emīlija Bankova, Anna Jermacāne, Rita Čipate, Aina Dimitrijeva, Vilma Zelča, Elēna Vaivode (mirusi 21.05.2012), Skaidrīte Avotiņa, Irēna Laupace, Solveta Logina, Vineta Mačulāne, Jānis Cipruss, Andris Logins, Zintis Krakops, Kārlis Ignats, Līksma Pugače, Daina Loča, Irēna Keviša, Antoņina Barkāne, Broņislava Silauniece, Ināra Siliņa, Raisa Jermacāne, Tekla Zelča, Inta Pavāre, Leontīne Martuzāne, Zelma Miza, Janīna Loča, Biruta Ārmane (mirusi 29.10.1997), Amālija Menca (mirusi 25.02.1994), Ārija Gaitlazda (mirusi 29.03.2008), Marta Leitāne (mirusi 2005), Valija Bērziņa (mirusi 21.08.2002), Anna Čirka (mirusi 06.10.2005), Antoņina Gabrāne (mirusi 1991), Irēna Ločmele, Anna Sisojeva, Sandra Logina, Vija Logina, Inese Jermacāne, Ina Donskaja, Adrija Janiša.
Ansambļa sastāvs 2020.gadā: Daiga Jēkabsone, Anna Kaņepe, Anna Sisojeva, Anna Jermacāne, Inese Zelča, Aira Zelča, Aina Zelča, Jolanta Kaša, Rita Čipate, Jānis Cipruss.
Folkloras kopa lepojas, ka ir neatņemama sastāvdaļa visos pagasta svētkos, sākot ar valsts un gadskārtu svētkiem un beidzot ar tirgiem, pagastu skatēm, dāmu saietiem un citiem pasākumiem. Tilžas folkloras kopa piedalījusies folkloras festivālā "Baltica 1994", „Baltica 2003” Rēzeknē, „Baltica 2006“, „Baltica 2009”, "Baltica 2012", "Baltica 2015" un "Baltica 2018", Dziesmu svētkos Rīgā folkloras dienā (2008., 2015., 2018gadā). Kopa vairākas reizes uzstājusies Brīvdabas muzejā vasaras dziedāšanas svētkos un novadu dienās. 2008.gada 12.jūlijā tilžēnieši te priecēja skatītājus pat ar precību uzvedumu.
Tilžas folkloras kopa piedalījusies folkloras nometnēs bērniem un tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcās (2008.gada 28.-31.jūlijs, 2009.gada 28.-30.jūlijs), starptautiskajā festivālā "Daugavpilī "Gostūs pi Jura" (2016). Īpaša draudzība kopai izveidojusies ar Vectilžas folkloras kopu "Saime', ar kuru kopīgi piedalījušies starptautiskajā festivālā Lietuvā (2010.gada 16.-18.febr.) un masku tradīciju festivālā Līvānos (2020.gada 15.-16.febr.). 2015.gada 22.maijā kopa piedalījusies diska ierakstīšanā ierakstu studijā ar Aigaru Lielbārdi Latvijas nacionālajā bibliotēkā.
Katru gadu maija mēnesī sievas dzied Marijas godam pie krusta „Akmeņrūčos”, katoļu baznīcas dārzā pie krusta, arī katoļu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no D. Jēkabsones personīgā arhīva: Tilžas folkloras kopa Žīguros (1990); Balvos (2004); Partizānu ielas svētkos, uzstājoties veikalā "Madara" (2002); folkloras festivālā "Baltica" (2006); kopas vadītāja D.Jēkabsone; dziedāšanas svētkos Brīvdabas muzejā Rīgā (2002); folkloras kopa 20 gadu  jubilejas reizē Tilžā (2008); 25 gadu jubilejas svinībās 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto); "Baltica 2015" laikā Vērmanes dārzā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivālā "Baltica" (2022)


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: iepazīšanās ar Tilžas etnogrāfiskā ansambļa dalībniekiem Tradicionālās dziedāšanas mesistardabnīcu laikā 2005.gada jūlijā

Raksta ID: 145
Atjaunināts: 24 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 3085
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"